Skocz do treści Skocz do menu

DOKUMENTY

Warunki ogólne i umowy


 • Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez WAGABUNDO TRAVEL.

  Pobierz PDF

 • Zgłoszenie na wyprawę.

  Pobierz PDF

Gwarancje i Ubezpieczenia


 • Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej WAGABUNDO TRAVEL.

  Otrzymane przez firmę "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", pisemne zobowiązanie firmy "Signal Iduna" do wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji (marszałka województwa dolnośląskiego) określonej sumy pieniężnej (do kwoty 75.000EUR), na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia.

  Pobierz PDF (1MB)

 • Ogólne warunki ubezpieczenia Signal Iduna Travel.

  Pobierz PDF (400KB)

 • Pozostałe ogólne warunki Signal Iduna w przedmiocie ubezpieczeń.

  Kliknij aby otworzyć

Zaświadczenia


Działamy legalnie! Poniższe zaświadczenia i wpisy są gwarantem wysokiej jakości usług i zapewniają naszym Uczestnikom, bezproblemowe wyjazdy zgodne z podpisywanymi umowami. Są też gwarantem odszkodowań, za ewentualne uchybienia w niedotrzymywaniu przez nas postanowień wynikających z tychże umów.

 • Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych.

  Zaświadczenie potwierdzające wpis firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn" do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych, prowadzonego przez marszałka województwa dolnośląskiego.

  Podstawa prawna: art. 4 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  "Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych."

  Pobierz PDF (700KB)

 • Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych.

  Zaświadczenie potwierdzające wpis firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw turystyki.

  Wpisowi podlega każdy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

  Kliknij aby otworzyć

 • Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Zaświadczenie potwierdzające wpis firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", w system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tj. spis prowadzony dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

  Pobierz PDF (100KB)

 • Zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON.

  Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru regon dla firmy "WAGABUNDO TRAVEL Paweł Wojtyszyn", w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

  Pobierz PDF (80KB)

AKTUALNOŚCI

 • Wagabundo Travel Adventure & Incentive zwycięzcą w konkursie GOLDEN ARROW w kategorii na najlepszy Program incentive travel. To już nasze d... Link

  Zobacz na facebook

  415 dni temu z Facebook

 • lecimy na księżyc po następne nagrody! 🚀;) Jury konkursu Golden Arrows (MMP) 😍 ogłosiło nominowane do nagród projekty, a my otrzymaliśmy jed... Link

  Zobacz na facebook

  434 dni temu z Facebook

 • Razem ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich Iustitia Polska - "Polish Judges" oddział we Wrocławiu oraz Zrzeszenie Prawników Polskich oddział ... Link

  Zobacz na facebook

  458 dni temu z Facebook

 • z okazji świąt Wielkanocy ..inspiracji i umiaru w nadmiarze komplikacji w nadchodzących dniach, życzy Wagabundo Travel :) Link

  Zobacz na facebook

  489 dni temu z Facebook